Đi nghĩa vụ quân sự có được cộng điểm khi thi đại học không?

Ngày hỏi:31/07/2020

Em là nữ ạ. Em có mong muốn trở thành công an, theo như em nghe được thì sau khi tham gia Nghĩa vụ quân sự, về tham gia thi THPT vào các trường Công an thì sẽ được cộng điểm đúng không ạ? Nên em cũng có mong muốn tham gia NVQS, nhưng em bị cận trên 1.5 diop thì em có thể cam kết chữa mắt sau khi đã biết đủ tiêu chuẩn sức khoẻ không ạ? Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT quy định đối tượng 3 của nhóm ưu tiên 1 (UT1), cụ thể như sau:

   - Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

   - Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

   Như vậy, sau khi bạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì bạn thi các trường công an hay quân đội sẽ được cộng điểm khi thi đại học.

   Bên cạnh đó, tại Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định: Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

   Như vậy bạn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với cân 1.5 diop.

   Mặt khác tại Khoản 3 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

   Cho nên, bạn có thể đi nghĩa vụ quân sự nếu tự nguyện xin tham gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn