Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế

Ngày hỏi:17/03/2017

Bạn đọc Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com thắc mắc: Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế được quy định như thế nào? Tôi đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở khu vực miền Tây. Tôi được biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề trên. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế được hướng dẫn tại Điều 34 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Có hiệu lực từ 26/04/2017), theo đó:

   Điều 34. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp

   1. Đối với người học dự thi tốt nghiệp điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được tính theo công thức sau:

   ĐTN=

   3.ĐTB + 2.ĐTNTH + ĐTNLT

   6

   Trong đó:

   + ĐTN: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp

   + ĐTB: điểm trung bình chung toàn khóa học

   + ĐTNTH: điểm thi môn Thực hành nghề nghiệp

   + ĐTNLT: điểm thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

   2. Đối với sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được tính theo công thức sau:

   ĐTN=

   3.ĐTB + 2.ĐCĐ

   5

   Trong đó: ĐCĐ: điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

   3. Xếp loại tốt nghiệp của người học được căn cứ vào điểm xếp loại tốt nghiệp và tính theo thang điểm 10 như sau:

   a) Loại xuất sắc: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 9,0 đến 10;

   b) Loại giỏi: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 8,0 đến 8,9;

   c) Loại khá: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 7,0 đến 7,9;

   d) Loại trung bình khá: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 6,0 đến 6,9;

   e) Loại trung bình: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 5,0 đến 5,9.

   4. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên không có môn thi tốt nghiệp nào phải thi lại hoặc không phải bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại (không tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được miễn trừ);

   b) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư này) trong thời gian học tập tại trường.

   5. Người học phải thi lại tốt nghiệp hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp như sau:

   a) Có 01 môn thi tốt nghiệp phải thi lại một lần thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại khá;

   b) Có 02 môn thi tốt nghiệp phải thi lại một lần hoặc có một môn thi tốt nghiệp phải thi lại hai lần hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là trung bình khá;

   c) Người học phải thi lại tốt nghiệp hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b của khoản này thì xếp loại tốt nghiệp loại trung bình.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế, được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn