Điểm kiểm tra miệng có bắt buộc nhập vào cuối tháng hoặc giữa học kỳ không?

Ngày hỏi:07/11/2019

Tôi là giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường THCH ở Hà Nội. Bạn cho tôi hỏi: Theo Thông tư 58, hệ số điểm HS1 của các môn như điểm miệng, điểm viết 15 phút, còn gọi là điểm kiểm tra thường xuyên có bắt buộc phải nhập điểm trong thời gian mỗi cuối tháng hoặc giữa kì không. Hay giáo viên có thể nhập điểm này vào sổ điểm trong khoảng cuối mỗi học kì. Xin được giải đáp ạ. Trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra như sau:

   1. Hình thức kiểm tra:

   Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi-đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.

   2. Các loại bài kiểm tra:

   a) Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết dưới 1 tiết; kiểm tra thực hành dưới 1 tiết;

   b) Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KThk).

   3. Hệ số điểm các loại bài kiểm tra:

   a) Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên tính hệ số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3.

   b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Kết quả nhận xét của các bài kiểm tra đều tính một lần khi xếp loại môn học sau mỗi học kỳ.

   Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 về số lần kiểm tra và cách cho điểm như sau:

   1. Số lần KTđk được quy định trong kế hoạch dạy học, bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn.

   2. Số lần KTtx: Trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của từng môn học bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn như sau:

   a) Môn học có 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 2 lần;

   b) Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 3 lần;

   c) Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 4 lần.

   Theo quy định tại Thông tư 58 quy định về hình thức kiểm tra, các loại kiểm tra tra và cách cho điểm. Đối với vấn đề nhập điểm vào sổ sau khi kiểm tra của giáo viên thì Thông tư không quy định chi tiết.

   Hiện nay, không có quy định bắt buộc là điểm kiểm tra thường xuyên phải nhập điểm trong thời gian mỗi tháng hoặc giữa kỳ. Vấn đề này bạn nên xem lại quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị. Trường hợp trong quy chế tại đơn vị có yêu cầu phải nhập điểm kiểm tra thường xuyên vào các thời gian trên thì bạn phải chấp hành. Nếu không có quy định thì mỗi giáo viên cho thể lựa chọn cho mình cách vào điểm như thế nào cho chính xác và tránh sai lệch, thiếu sót điểm đánh giá đối với học sinh.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn