Điểm tích lũy loại yếu sinh viên đại học có được xét tốt nghiệp?

Ngày hỏi:25/09/2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp sinh viên đại học có điểm tích lũy đạt loại yếu thì có được xét tốt nghiệp không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, 2 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

   + Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

   + Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

   + Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

   - Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp sinh viên đại loại yếu sẽ không đủ điều kiện để xét, công nhận tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên đạt loại yếu thì phải cải thiện điểm, điểm trung bình tích lũy phải đạt từ trung bình trở lên mới đạt điều kiện để công nhận tốt nghiệp.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bằng đại học
  Đại học
  Đăng ký xét tuyển đại học
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn