Diện tích phòng chờ cho giảng viên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là bao nhiêu?

Ngày hỏi:06/03/2020

Trường tôi đang xây dựng phòng chờ cho giảng viên. Cho tôi hỏi, diện tích mỗi phòng chờ như trên thì có quy định pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này không? Nêu căn cứ pháp lý mới nhất. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 10 Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT (sẽ có hiệu lực từ ngày 27/3/2020) quy định tiêu chuẩn, định mức, phương pháp tính toán xác định diện tích chuyên dùng cho phòng chờ cho giảng viên như sau:

   - 20 phòng học có 01 phòng chờ cho giảng viên;

   - Diện tích chuyên dùng của phòng chờ là 3m2/giảng viên, với diện tích phòng không nhỏ hơn 24m2/phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn