Điều chỉnh bằng tốt nghiệp THPT

Ngày hỏi:28/08/2012
Tôi có bằng tốt nghiệp THPT, nhưng hiện tại ngày tháng năm sinh giữa giấy khai sanh và bằng tốt nghiệp không giống nhau. Vậy xin hỏi tôi muốn điều chỉnh lại bằng tốt nghiệp thì phải lam những thủ tục gì. Xin cám ơn

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 21 của Thông tư Số: 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hợp được chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; hồ sơ thủ tục như sau:

   Điều 21a. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

   Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

   1. Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

   2. Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

   Điều 21b. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

   1. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bao gồm:

   a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

   b) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

   c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

   d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

   đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

   e) Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2 Điều 21a của Quy chế này;


  Nguồn:

  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Điều chỉnh
  Bằng tốt nghiệp tạm thời
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn