Điều kiện bổ nhiệm Hiệu trưởng?

Ngày hỏi:18/09/2014
Tôi đã dạy học môn tiếng Trung tại trường THPT hơn 15 năm và đã được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng. Sắp tới, trường chúng tôi chuẩn bị quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng mới, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên trường tôi công tác không dạy học môn tiếng Trung nữa, vì vậy tôi không còn tiếp tục dạy. Xin luật sư cho biết, tôi có đủ điều kiện bằng cấp để được bổ nhiệm Hiệu trưởng không?

  Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

  • Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

   Theo khoản 2 Điều 18 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) quy định:

   “2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:

   a) Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó;

   b) Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.”

   Trong trường hợp này bạn đã có hơn 15 năm dạy và công tác tại trường nên việc bây giờ bạn còn tiếp tục dạy nữa hay không vẫn không ảnh hưởng đến điều kiện được bộ nhiệm làm hiệu trưởng. Bạn cần đối chiếu với quy định trên, nếu bạn đáp ứng đầy đủ đã nêu thì bạn sẽ được xem xét để cơ quan bổ nhiệm làm hiệu trưởng.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn