Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:01/03/2019

Vào ngày 20/3/2019 văn bản hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, theo đó thì tôi muốn biết cụ thể hơn: cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện gì?

(loan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ 20/03/2019, có quy định điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

   - Có đề án thành lập phân hiệu, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên gọi, phạm vi hoạt động; kế hoạch xây dựng, phát triển và ngành, nghề, trình độ, quy mô đào tạo tương ứng với từng giai đoạn phát triển phân hiệu và các minh chứng kèm theo.

   - Có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm.

   - Mức đầu tư ít nhất phải đạt 25% các mức:

   + Tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

   + Tối thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng đối với trường trung cấp;

   + Tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ đồng đối với trường cao đẳng .

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn