Điều kiện của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non là gì?

Ngày hỏi:16/11/2021

Tôi được biết Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non sẽ là cơ quan đưa ra quyết định chọn tài liệu nào để áp dụng, vậy tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng là gì? Mong được giải đáp theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 10 Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 21/12/2021) quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non như sau:

   Thành phần Hội đồng lựa chọn tài liệu bao gồm người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên các nhóm/lớp. Thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên và ít nhất có 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Tổng số thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 07 (bảy) người. Đối với cơ sở giáo dục mầm non có ít hơn 05 (năm) nhóm, lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 (năm) người.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chương trình mầm non
  Giáo viên mầm non
  Hiệu trưởng trường mầm non
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn