Điều kiện để hưởng trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu khi chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Ngày hỏi:16/03/2020

Chào chuyên viên, tôi muốn hỏi: Cần điều kiện gì để hưởng trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu khi chưa hưởng phụ cấp thâm niên? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3 Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định:

   Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

   2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

   3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

   Theo đó, nhà giáo sẽ được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ hưu khi chưa hưởng phụ cấp thâm niên khi có đủ 03 điều kiện sau:

   - Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

   - Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011;

   - Đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012. Nếu bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

   Mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền, tính theo công chức: Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

   Trong đó:

   - Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm 15/3/2020;

   - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thâm niên
  Hưởng phụ cấp thâm niên
  Phụ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn