Điều kiện nâng ngạch từ giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III thực hành lên hạng III lý thuyết

Ngày hỏi:13/05/2020

Xin chào luật sự. Tôi có một câu hỏi xin luật sự giải đáp giúp tôi. Tôi là giáo viên giáo duc nghề nghiệp hạng III thực hành (mã V.09.02.08) được 9 năm thì có thể nâng ngạch lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết ( mã V.09.02.07) được không. Tôi có đã có bằng đại học và các chứng chỉ tiếng Anh A2 và tin học theo thông tư 03.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 9 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn trở thành giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III như sau:

   - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

   + Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

   + Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH;

   + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

   + Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên;

   + Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III.

   - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

   + Nắm vững kiến thức của ngành, nghề được phân công giảng dạy; có kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết về thực tiễn sản xuất, dịch vụ của ngành, nghề;

   + Nắm vững mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo của ngành, nghề được phân công giảng dạy; kế hoạch đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

   + Biết tổ chức đào tạo ngành, nghề được phân công giảng dạy. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề;

   + Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Biết ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng đào tạo;

   + Có hiểu biết cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và công nghệ; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy;

   + Viên chức giữ chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV thăng hạng lên chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV tối thiểu là 01 (một) năm.

   Quy định nêu trên không đề cập đến trường hợp nâng ngạch từ giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III thực hành lên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết.

   Như vậy, trường hợp bạn đã có 9 năm làm giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III thực hành, bây giờ muốn làm giáo viên giáo duc nghề nghiệp hạng III lý thuyết thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã nêu ở trên. Bao gồm tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

   Đặc biệt, bạn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT