Điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo giáo viên

Ngày hỏi:02/03/2020

Điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo giáo viên quy định như thế nào? Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như sau:

   1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

   a) Điểm từng môn thi tốt nghiệp, điểm chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, phải đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

   b) Không trong thời gian: Bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

   2. Người học không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp thuộc điểm a, khoản 1 của Điều này thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức xem xét dự thi tốt nghiệp lại theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Quy chế này.

   Trường hợp bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

   3. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày thi môn tốt nghiệp cuối cùng, Hội đồng xét tốt nghiệp phải tổ chức xét tốt nghiệp cho người học. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày xét tốt nghiệp cho học sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp phải trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên danh sách học sinh có đủ điều kiện, không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

   4. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị, thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên phải ra quyết định công nhận tốt nghiệp TCCN cho người học đủ điều kiện tốt nghiệp.

   Trên đây là nội dung về điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo giáo viên. Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo viên
  Bồi dưỡng giáo viên
  Cán bộ giáo viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn