Điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng chính quy

Ngày hỏi:27/03/2017

Sinh viên Nguyễn Đình Anh (Hà Nội) đang học Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh viên Anh muốn biết, sinh viên có thể dự thi Đại học Kinh tế quốc dân để học chính quy một lúc hai trường không? Nếu được phép học đồng thời thì thủ tục làm hồ sơ nhập học hai trường như thế nào? Hiện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang giữ bản chính học bạ của sinh viên Anh.

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng được quy định tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Sinh viên Nguyễn Đình Anh có thể liên hệ trực tiếp với trường đại học có nguyện vọng học để được hướng dẫn.

   Theo Điều 17 Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định học cùng lúc hai chương trình như sau:

   1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để .

   2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

   a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

   b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

   c) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

   3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

   4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

   5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn