Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/11/2016

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em hiện đang là sinh viên đại học. Em có một thắc mắc kính mong được Ban biên tập tư vấn. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Em xin chân thành cám ơn! Ngọc Huyền (ngoc.huyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định tại Điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT và được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT như sau:

   1. Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

   a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

   b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

   c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

   d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

   đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

   e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

   2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

   Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng công tác sinh viên.

   3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

   Trên đây là quy định về Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng. Để hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn