Định mức giờ giảng dạy đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày hỏi:07/08/2017

Định mức giờ giảng dạy đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một giáo viên vì yêu cầu công việc nên có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Định mức giờ giảng dạy đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0915*****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức giờ giảng dạy đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh được pháp luật quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành như sau.

   1. Khung định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với cán bộ quản lý GDQP&AN thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   2. Giảng viên thuộc trung tâm GDQP&AN được bổ nhiệm chức vụ quản lý có nghĩa vụ trực tiếp giảng dạy theo khung định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn giảng dạy cả năm của chức danh giảng viên):

   Chức danh

   Trung tâm có 20.000 sinh viên/năm trở lên

   Trung tâm có dưới 20.000 sinh viên/năm

   Giám đốc

   10% định mức giờ chuẩn

   15% định mức giờ chuẩn

   Phó Giám đốc

   15%

   20%

   Trưởng phòng

   30%

   35%

   Phó Trưởng phòng

   35%

   40%

   Trưởng khoa

   70%

   75%

   Phó Trưởng khoa

   75%

   80%

   Tổ trưởng Bộ môn và tương đương

   75%

   80%

   Tiểu đoàn trưởng (Hệ trưởng)

   75%

   80%

   Phó Tiểu đoàn trưởng (Phó Hệ trưởng)

   80%

   85%

   Chính trị viên Tiểu đoàn (Chính trị viên hệ)

   75%

   80%

   Đại đội trưởng

   75%

   80%

   Phó Đại đội trưởng

   80%

   85%

   Chính trị viên Đại đội

   80%

   85%

   Trung đội trưởng

   75%

   80%

   3. Giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục có khoa, tổ bộ môn học GDQP&AN được bổ nhiệm chức vụ quản lý, có nghĩa vụ trực tiếp giảng dạy theo khung định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn giảng dạy cả năm của chức danh giảng viên):

   Chức danh

   Trường có 5.000 sinh viên/năm trở lên

   Trường có dưới 5.000 sinh viên/năm

   Trưởng khoa

   25%

   35%

   Phó Trưởng khoa

   30%

   35%

   Tổ Trưởng Bộ môn

   40%

   45%

   Tiểu đoàn trưởng (Hệ trưởng)

   50%

   55%

   Phó Tiểu đoàn trưởng (Phó Hệ trưởng)

   55%

   60%

   Chính trị viên Tiểu đoàn (Chính trị viên hệ)

   50%

   55%

   Đại đội trưởng

   55%

   60%

   Phó Đại đội trưởng

   60%

   65%

   Chính trị viên Đại đội

   55%

   60%

   Trung đội trưởng

   60%

   65%

   4. Các chức danh ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và chức danh kiêm nhiệm khác của giảng viên thuộc Trung tâm GDQP&AN thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành đối với giảng viên đại học.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn