Đội ngũ giảng viên dạy chương trình tiến sĩ cần đáp ứng yêu cầu nào?

Ngày hỏi:23/07/2021

Cho hỏi, tới đây đối với những trường có đào tạo tiến sĩ thì đội ngũ giảng viên phải đáp ứng những yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ trong giáo dục đại học như sau:

   Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình tiến sĩ:

   - Giảng viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư; hoặc có trình độ tiến sĩ với năng lực nghiên cứu tốt;

   - Có ít nhất 01 giáo sư (hoặc 02 phó giáo sư) ngành phù hợp và 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu;

   - Có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỉ lệ tối đa 07 nghiên cứu sinh/giáo sư, 05 nghiên cứu sinh/phó giáo sư và 03 nghiên cứu sinh/tiến sĩ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn