Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước

Ngày hỏi:15/02/2017

Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Huy, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước gồm những gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 thì đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước được quy định như sau:

   1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

   2. Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:

   a) Cán bộ, công chức; viên chức quản lý;

   b) Đại biểu dân cử;

   c) Người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước;

   d) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn;

   đ) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

   3. Chương trình, nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn