Đối tượng được bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo 42/2011/QĐ-TTG

Ngày hỏi:21/12/2011

Tôi là giáo viên được điều động lên công tác tại PGD%ĐT từ  01/10/2010 Vậy theo QĐ 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 thì tôi có được hưởng bảo lưu chế độ ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý không? Phòng tài chính huyện trả lời là thành phố phải chuyển về mới được là đúng hay sai?

  • Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 42/2011/QĐ - TTg quy định phạm vi và đối tượng áp dụng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục thì: “Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.”

   Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì trường hợp của bạn thuộc diện được hưởng bảo lưu chế độ ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục khi được chuyển lên phòng GDĐT.

   Như vậy Phòng Tài chính huyện trả lời bạn là thành phố phải chuyển về thì mới được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi là chưa phù hợp vì chỉ có trường hợp điều động mà giữ chức vụ lãnh đạo và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì mới không thuộc diện được hưởng bảo lưu chế độ ưu đãi.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp ưu đãi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn