Đối tượng hưởng chế độ cử tuyển?

Ngày hỏi:01/01/2021

Mình muốn hỏi về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số như sau: Ai là người được hưởng chế này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 141/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 23/01/2021) quy định về người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm:

   - Người dân tộc thiểu số rất ít người.

   - Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn