Dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh nếu trường vi phạm

Ngày hỏi:11/09/2012

Dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh nếu trường vi phạm?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, toàn quốc có 426 trường đại học, cao đẳng, trong đó có 53 trường đại học và 28 trường cao đẳng ngoài công lập.

   Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, tuyển sinh, công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, việc đầu tư cơ sở vật chất và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở đào tạo không thực hiện đúng các quy định.

   Năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và khấu trừ chỉ tiêu đã tuyển vượt của 38 trường trong đó có 15 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

   Năm 2010, Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và khấu trừ chỉ tiêu đã tuyển vượt của 15 trường trong đó có 4 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh đã bị xử lý ở mức ngừng tuyển sinh.

   Cuối năm 2011 và đầu năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra 62 trường đại học, cao đẳng. Sau khi kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đình chỉ tuyển sinh của 4 trường và 17 ngành của 9 trường khác do không đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; tiến hành khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh đối những trường tuyển vượt chỉ tiêu đã được Bộ xác định, không cho phép mở ngành đào tạo, không xét thi đua khen thưởng đối với những trường có vi phạm.

   Ngoài ra, Bộ đã có văn bản cảnh báo đối với một số trường thành lập trên 5 năm nhưng cơ sở vật chất vẫn thuê mướn, không tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ kiên quyết xử lý dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh tiến tới đình chỉ hoạt động nếu các trường không thực hiện đúng cam kết thành lập trường.

   Thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động tích cực phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp, các địa phương, tăng cường hơn công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập để đánh giá đúng và khách quan chất lượng giáo dục đại học.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn