GCN nghề được cộng mấy điểm khuyến khích để xét tốt nghiệp THPT?

Ngày hỏi:31/12/2020

Trường em lớp 11 học sinh được tổ chức học nghề, sau đó thi, nếu đạt sẽ được Sở Giáo dục đào tạo cấp Giấy chứng nhận nghề các loại như giỏi, khá, trung bình. Tụi em nghe nói giấy chứng nhận này sẽ được cộng điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp THPT. Vậy sẽ được cộng bao nhiêu điểm vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định:

   Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại gửi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

   a) Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng tốt nghiệp trung cấp được cộng 2,0 điểm;

   b) Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng tốt nghiệp trung cấp được cộng 1,5 điểm;

   c) Loại trung bình được cộng 1,0 điểm.

   Như vậy, Giấy chứng nhận nghề loại giỏi sẽ được cộng 2 điểm khuyến khích; Giấy chứng nhận nghề loại khá sẽ được cộng 1,5 điểm khuyến khích; Giấy chứng nhận nghề loại trung bình sẽ được cộng 1,0 điểm khuyến khích.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT