Giải đáp về tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2012

Ngày hỏi:21/06/2012

Năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn tuyển sinh hệ liên thông không và sinh viên học liên thông được hưởng quyền lợi gì? Học sinh dân tộc và vùng 135 khi học liên thông có được hưởng chế độ miễn Giảm học phí không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Năm 2012, các cơ sở đào tạo tiếp tục tuyển sinh đào tạo liên thông theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2008 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

   Người học chương trình đào tạo liên thông theo phương thức nào thì được cấp bằng theo phương thức đó (cấp bằng chính quy, bằng vừa học vừa làm). Khi ra trường được tuyển dụng vào các vị trí công việc tùy theo trình độ và yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

   Theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 thì học sinh dân tộc và vùng 135 khi học hệ liên thông không được miễn giảm học phí.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn