Giải quyết chế độ thâm niên đối với giáo viên nghỉ hưu

Ngày hỏi:23/09/2014

Mẹ tôi là giáo viên Trường tiểu học Định Thành, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa, có thời gian công tác liên tục từ tháng 9/1969 đến tháng 10/2001 thì nghỉ hưu. Tổng cộng mẹ tôi có thời gian công tác liên tục là 32 năm 1 tháng. Đến tháng 8/2002 mẹ tôi qua đời. Xin hỏi luật gia trường hợp của mẹ tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định 52/2013 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên nghỉ hưu hay không. Nếu được thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 52/2013 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/8/2013 thì chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được quy định như sau: - Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. - Đối tượng áp dụng: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập). - Điều kiện hưởng trợ cấp: Nhà giáo quy định nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây: Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên. Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. Từ quy định nêu trên thì mẹ bạn mất năm 2002, Bảo hiểm xã hội đã ngừng chi trả lương hưu từ thời điểm đó nên không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 52/2013


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn