Giám đốc đại học vùng được quy định thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2017

Giám đốc đại học vùng được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Hiện tại tôi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam, tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên để phục vụ cho việc học của mình, đặc biệt là vấn đề tổ chức và nhân sự. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Giám đốc đại học vùng được quy định thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hữu Tín (tin***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Giám đốc đại học vùng được quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT như sau:

  1. Giám đốc đại học vùng là người đứng đầu, đại diện pháp nhân của đại học vùng trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo qui định pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của đại học vùng.

  2. Giám đốc đại học vùng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

  3. Tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham gia quản lý từ cấp khoa, phòng hoặc tương đương trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sư trở lên; có sức khoẻ tốt, độ tuổi khi bổ nhiệm lần đầu đủ tham gia ít nhất một nhiệm kỳ.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc đại học vùng

  a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng;

  b) Ban hành quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn trong nội bộ đại học vùng phù hợp với Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế này và các quy định có liên quan của pháp luật để quản lý, điều hành, giải quyết các vấn đề của đại học vùng theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng;

  c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại học vùng theo quy định tại Quy chế này;

  d) Quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn; căn cứ nghị quyết của hội đồng đại học vùng quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng (không bao gồm phân hiệu đại học vùng);

  đ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, phân hiệu đại học vùng (nếu có) theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng;

  e) Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đại học vùng; ban hành điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức, người lao động của đại học vùng; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này;

  g) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành về công tác cán bộ;

  h) Quyết định thành lập hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường, thành viên hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

  i) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đại học vùng;

  j) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại học vùng, của ban giám đốc trước hội đồng đại học vùng;

  k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là nội dung tư vấn về giám đốc đại học vùng. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT.

  Trân trọng thông tin đến bạn!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn