Giám đốc trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì?

Ngày hỏi:12/05/2017

Ông Danh Tăng (TP. Cần Thơ) là cử nhân sư phạm Sinh, thạc sĩ ngành Khoa học phát triển tại Úc, IELTS trước khi học thạc sĩ là 6.0 và có 6 năm phiên dịch tiếng Anh tại các đơn vị kinh tế, tham gia giảng các khóa tập huấn ngắn hạn nhưng không giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Hiện ông Tăng muốn mở trung tâm hoặc cơ sở nhỏ để dạy tiếng Anh, ông hỏi, ông có đủ điều kiện để làm giám đốc hay chủ cơ sở không? Nếu được thì loại hình nào phù hợp cho trường hợp của ông?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 23 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ như sau:

   “1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

   2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

   3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

   Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân có trụ sở đóng tại địa phương, để có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học thực hiện theo các quy định tại Điều 12, 13 của Quy chế nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 23 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn