Giảm một mức hạng tốt nghiệp chỉ áp dụng đối với sinh viên nào?

Ngày hỏi:16/07/2021

Em nghe nói sinh viên đại học có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc nhưng có số học phần học lại quá mức quy định thì hạng tốt nghiệp bị giảm đi một mức, tức tốt nghiệp chỉ công nhận loại giỏi thôi. Vậy cho em hỏi còn trường hợp nào khác cũng như vậy không ạ? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có quy định:

   Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

   b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì một sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi nếu thuộc một trong 2 trường hợp trên thì hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức, xuất sắc xuống giỏi và giỏi xuống khá. Giảm một mức hạng tốt nghiệp không áp dụng đối với sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại khá khi thuộc các trường hợp trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn