Giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng không được hưởng phụ cấp ưu đãi

Ngày hỏi:27/10/2014
GD&TĐ - Chúng tôi là những giáo viên biên chế dạy văn hóa của một trường công lập thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện tại chúng tôi hưởng chế độ lương công chức quốc phòng (mã ngạch lương: 15113). Vậy trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên hay không nhà giáo hay không? (gykhanhtoan@gmail.com)

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo Điều 1 của Quyết định số: 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đã nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng Quyết định này như sau:

   - Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

   - Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan cơ yếu.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, hiện các bạn đang là giáo viên của một trường công lập thuộc Bộ Quốc phòng do đó trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo Quyết định trên.

   Về phụ cấp thâm niên, theo Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Còn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau: Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

   Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bạn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn