Giảng viên đại học có học hàm Phó giáo sư, Giáo sư được kéo dài thời gian công tác

Ngày hỏi:20/10/2009

Ông Lê Văn Hợp (quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Theo Luật cán bộ, công chức mới (áp dụng từ ngày 1/1/2010), giảng viên đại học có học hàm Phó giáo sư, Giáo sư khi đủ tuổi nghỉ hưu có được kéo dài thời gian công tác không?

Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Luật cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010 không áp dụng đối với đối tượng là viên chức. Điều 85, Luật cán bộ, công chức ghi: "Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải cán bộ, công chức quy định tại Luật này được tiếp tục thực hiện cho đến khi ban hành Luật viên chức".

    Do đó, đối với viên chức sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu và Thông tư số 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000/NĐ-CP.

    Theo Thông tư số 19/2001/TT-BTCCBCP nêu trên, một trong những nhóm đối tượng được kéo dài thời gian công tác gồm: Những người có học vị tiến sỹ khoa học; Những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy theo đúng chuyên ngành ở Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, các Viện, Học viện và các Trường Đại học...

    Thời gian công tác kéo dài thêm của các đối tượng trên được thực hiện từ 1 năm đến không quá 5 năm. Hàng năm lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm xem xét lại nhu cầu thực sự của cơ quan và sức khỏe của cán bộ để quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để cán bộ có yêu cầu và đủ điều kiện tiếp tục kéo dài thêm thời gian công tác...


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn