Giảng viên hạng 3 thi lên giảng viên chính hạng 2 được xếp lương bậc mấy?

Ngày hỏi:27/08/2019

Dạ em xin hỏi như sau: Hiện em đang là giảng viên hạng 3, bậc 4 có hệ lương là 3,33. Nếu em thi đậu giảng viên chính thì lương của em được xếp thành ngạch giảng viên chính bậc mấy, hệ số mấy ạ? Em xin cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: “Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT thì giảng viên được đăng ký xét thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   - Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét;

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm xét; được đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật;

   - Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014;

   - Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III hoặc giảng viên chính hạng II khi đăng ký xét tuyển thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II hoặc giảng viên cao cấp hạng I.

   Như vậy, bạn đang là giảng viên hạng III nếu đậu giảng viên chính và đủ điều kiện sẽ được thăng hạng thành giảng viên chính hạng II.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang là giảng viên hạng III có bậc lương 4 và hệ số lương 3.33, vậy khi bạn thăng hạng lên giảng viên chính hạng II thì có bậc lương là 1 và hệ số lương 4.0 theo hướng dẫn của Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV thực hiện dựa trên Bảng 3 kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn