Giảng viên mới đi dạy 1 năm có được mời thỉnh giảng không?

Ngày hỏi:09/04/2021

Luật sư cho em hỏi, trường em có mời 1 thầy ở trường khác về làm giảng viên thỉnh giảng. Tuy nhiên thầy này cũng mới đi dạy được 1 năm, như vậy cũng được thỉnh giảng hay sao ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 71 Luật Giáo dục 2019 quy định về thỉnh giảng như sau:

   Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này đến giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.

   Dẫn chiếu đến Điều 67 Luật Giáo dục 2019 thì giảng viên thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   - Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

   - Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

   - Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

   - Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

   Như vậy, pháp luật không đặt ra yêu cầu phải có kinh nghiệm giảng dạy bao lâu mới được thỉnh giảng. Nếu giảng viên mới chỉ đi dạy 1 năm mà đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên thì hoàn toàn có thể trở thành giảng viên thỉnh giảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn