Giảng viên trường đại học có được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư khi chuyển trường?

Ngày hỏi:10/09/2020

Tôi làm việc tại Trường đại học A. Tháng 12/2019 tôi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Tháng 9/2020, tôi nghỉ việc tại Trường A và chuyển sang Trường đại học B thì tôi có được Trường B bổ nhiệm không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giảng viên trường đại học có được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư khi chuyển trường?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 5 Điều 20 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

   Hết thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định này hết hiệu lực.

   Như vậy tháng 12/2019 bạn được quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư thì đến tháng 9/2020 quyết định này vẫn còn hiệu lực.

   Căn cứ Điều 27 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định trình tự xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, cụ thể:

   - Cơ sở giáo dục đại học tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; phân loại theo ngành, chuyên ngành khoa học.

   - Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

   - Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ của ứng viên. Mỗi hồ sơ phải được trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Kết quả xét phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

   - Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm. Trong quyết định bổ nhiệm phải nêu rõ ngành hoặc chuyên ngành khoa học của ứng viên và tên cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm. Ứng viên chỉ được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư sau khi có quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

   - Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là 05 năm. Kết thúc nhiệm kỳ, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học tổ chức rà soát, đánh giá theo các quy định về cơ cấu vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư để quyết định việc bổ nhiệm lại. Việc đánh giá hàng năm đối với giáo sư, phó giáo sư thực hiện như quy định hiện hành đối với giảng viên.

   - Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm báo cáo kết quả bổ nhiệm lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng cơ quan chủ quản. Hồ sơ báo cáo gồm: Kết quả xét tại cơ sở kèm theo biên bản (Mẫu số 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) và quyết định bổ nhiệm chức giáo sư, phó giáo sư.

   Như vậy, khi bạn chuyển công tác qua trường B và có đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thì Trường B sẽ tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn