Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh lớp 7

Ngày hỏi:21/02/2019

Tôi là một sinh viên sư phạm, đang làm bài báo cáo tổng quát về chương trình dạy và học khối lớp 7. Ban biên tập cho tôi hỏi hiện nay Bộ Giáo dục có hướng dẫn nào về việc lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh lớp 7 vào những bài học của các môn học không? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn 

Thảo (076***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì:

   Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:

   Lớp 7

   STT

   Môn học

   Tên bài

   Hình thức, nội dung lồng ghép

   01

   Ngữ văn T1

   Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam

   Trang 62

   Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược

   Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya

   Trang 140

   Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác

   Ngữ Văn T2

   Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

   Trang 24

   Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc

   02

   Giáo dục công dân

   Bài 4: Đạo đức và kỷ luật

   Trang 12

   Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.

   Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

   Trang 26

   Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới

   Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

   Trang 42

   Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường

   Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

   Trang 47

   Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa

   Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

   Trang 51

   Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

   Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Trang 54

   Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975

   03

   Âm nhạc và Mĩ thuật

   Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng

   Trang 10

   Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát

   Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa

   Trang 26

   Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi

   Trang 56

   Bài 10: Cuộc sống quanh em

   Trang 102

   Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước

   04

   Địa lý

   Bài 10: Dân svà sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

   Trang 33

   Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta

   Bài 11: Di dân và sự bùng nđô thị ở đới nóng

   Trang 36

   Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xãhội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội

   Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

   Trang 33

   Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường


   Trên đây là nội dung quy định về việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh lớp 7. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn