Giáo sư được hướng dẫn tối đa mấy luận văn thạc sĩ?

Ngày hỏi:25/09/2020

Theo tôi được biết thì một luận văn thạc sĩ có một hoặc hai người hướng dẫn. Vậy xin hỏi người có chức danh giáo sư thì có thể hướng dẫn được tối đa mấy luận văn thạc sĩ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT) có quy định như sau:

   Người có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;

   Như vậy thì một giáo sư có thể hướng dẫn tối đa 7 học viên tức là hướng dẫn được 7 luận văn thạc sĩ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn