Giáo viên âm nhạc tiếu học có cần phải học đại học chuyên ngành âm nhạc để nâng chuẩn theo quy định?

Ngày hỏi:13/07/2020

Em là giáo viên tiểu học dạy môn âm nhạc và thuộc đối tượng học nâng chuẩn nhưng em dạy nhạc tiểu học giờ em học đại học tiểu học để nâng chuẩn, không học đại học âm nhạc để nâng chuẩn có được không? Tôi hiện nay 35 tuổi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) đối với giáo viên tiêu học chưa có bẳng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiêu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên. Theo đó bạn sẽ bạn có lựa chọn nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo một trong hai cách sau:

   - Cách một là bạn nâng lên bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiếu học.

   - Cách thứ hai là bạn nâng lên bằng cử nhân chuyên ngành nhứng đối với bằng cử nhân chuyên ngành bạn phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ.

   Do đó bạn có thể lựa chọn một trong hai cách trên do đó việc bạn lựa chọn học đại học tiểu học để nâng chuẩn sẽ được chấp nhận theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn