Giáo viên biệt phái có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?

Ngày hỏi:13/03/2017

Giáo viên biệt phái có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? Tôi là giáo viên tiếng Anh có quyết định biệt phái từ trường miền núi về công tác tại phòng đào tạo huyện từ ngày 1/1/2017. Cho tôi hỏi lương của tôi có bị trừ đi khoản gì không? Hiện tại bị cắt khoản phụ cấp đứng lớp. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên biệt phái có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC quy định phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng như sau:

   "1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

   a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

   b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

   c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

   2. Điều kiện áp dụng

   a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

   b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy."

   Do bạn được biệt phái về Phòng giáo dục vào 1/1/2017, không còn trực tiếp giảng dạy, cũng không thuộc trường hợp được bảo lưu phụ cấp ưu đãi nêu trên nên không được tiếp tục hưởng phụ cấp đứng lớp.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hưởng phụ cấp đứng lớp đối với giáo viên biệt phái. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn