Giáo viên biệt phái về vùng ĐBKK có được hưởng phụ cấp thu hút?

Ngày hỏi:26/08/2016

Tôi là giáo viên tiểu học thuộc huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Trước đây trường tôi công tác nằm trên xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2010 đến nay, xã đó đã không thuộc diện đặc biệt khó khăn (trở thành vùng thuận lợi) nên giáo viên không được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp vùng khó. Đầu năm học 2016 – 2017 này, tôi được biệt phái về dạy học tại trường vùng sâu, vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội. Tôi có được hưởng lại phụ cấp thu hút hay không? Nếu không thì tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ- CP của Chính phủ không?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn:

   Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

   Còn tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định: Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức. Cụ thể như sau:

   - Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

   - Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

   - Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

   Như vậy, theo thư bạn viết bạn được biệt phái về làm giáo viên tại trường học ở vùng sâu, vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội. Do đó căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

   Tuy nhiên, bạn không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ- CP của Chính phủ.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn