Giáo viên chủ nhiệm học sinh tiểu học có được giảm giờ dạy học?

Ngày hỏi:27/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì giáo viên chủ nhiệm học sinh tiểu học có được giảm giờ dạy học không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định về quyền hạn của giáo viên tiểu học:

   Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn có các quyền sau đây

   - Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

   - Được dự các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

   - Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

   - Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

   - Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì giáo viên chủ nhiệm học sinh tiểu học được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo viên chủ nhiệm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn