Giáo viên chủ nhiệm lớp khuyết tật kiêm chủ tịch công đoàn được giảm bao nhiêu tiết dạy?

Ngày hỏi:26/08/2019

Tôi muốn hỏi: Trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật tôi vừa giữ chức vụ công đoàn, chủ nhiệm lớp, dạy lớp khuyết tật thì được giảm bao nhiêu tiết ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp khuyết tật kiêm chủ tịch công đoàn được giảm bao nhiêu tiết dạy?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học.

   Đồng thời, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này cũng quy định:

   Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

   Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về giảm định mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thì:

   Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học).

   Tuy nhiên, theo Khoản 5 Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

   Như vậy, căn cứ các quy định trên, đối chiếu với trường hợp chị làm chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học đồng thời kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp, dạy lớp khuyết tật => được giảm 4 tiết dạy/tuần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn