Giáo viên có được bảo lưu tiết dạy bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ?

Ngày hỏi:29/08/2016

Tôi là giáo viên THCS. Trong tháng 8 này, tôi liên tục được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng nghiệp do Phòng GD&ĐT tổ chức. Vậy trường hợp của tôi có được bảo lưu số tiết dạy này để khấu trừ vào năm học mới hay không, cụ thể là tháng 9/2016? – Hà Phương (haphuong***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết;

   Còn tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Quy định trên hướng dẫn: Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

   - Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì về nguyên tắc cứ 1 tiết dạy hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thực tế bạn sẽ được tính bằng 1,5 tiết định mức.

   Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có điều khoản nào quy định hoặc hướng dẫn giáo viên được bảo lưu số tiết tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng cho tháng sau. Do vậy, về nguyên tắc bạn sẽ không được bảo lưu số tiết dạy như trong thư bạn đề cập.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn