Giáo viên có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và lâu năm hay không?

Ngày hỏi:21/08/2021

Em là viên chức, dạy ở trường cấp 1 tại xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cho em hỏi, em có được đồng thời nhận phụ cấp thu hút và lâu năm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và lâu năm hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

   Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

   Đồng thời, tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này có quy định:

   - Phụ cấp thu hút: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

   - Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy, chị là viên chức đang dạy tại trường công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chị có thể đồng thời được hưởng cả phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm.

   Về nguyên tắc chỉ được hưởng mức cao nhất của chính sách cùng loại được quy định tại các văn bản khác nhau, do đó vẫn được hưởng đồng thời hai chế độ khác nhau (Khoản 1 Điều 3 Nghị định này).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn