Giáo viên dân tộc nội trú được phân công kiêm nhiệm phòng thiết bị có được từ chối?

Ngày hỏi:04/11/2019

Giáo viên dạy tại trường dân tộc nội trú. Nhà trường bắt kiêm lĩnh vực thiết bị trường học thì được hưởng thêm những chế độ gì? Giáo viên có quyền từ chối kiêm nhiệm này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì:

   "4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định."

   Tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về định mức tiết dạy của giáo viên như sau:

   Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

   "1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

   2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở."

   Như vậy, đối với giao viên dạy tại trường dân tộc nội trú khi kiêm nhiệm phòng thiết bị sẽ được tính giảm 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

   Theo Khoản 3 Điều 6 Luật Viên chức 2010 về Các nguyên tắc quản lý viên chức có quy định:“Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.”

   Theo quy định này được hiểu rằng Hiệu trưởng có quyền sắp xếp, bố trí công việc cho các viên chức mình quản lý sao cho phù hợp với yêu cầu công việc, khả năng chuyên môn của từng viên chức.

   Sau khi đánh giá công việc tại phòng thiết bị phù hợp với bạn thì nhà trường sẽ giao cho bạn kiêm nhiệm vị trí này. Nếu bạn không nhận kiêm nhiệm khi Hiệu trưởng thực hiện việc xác định vị trí kiêm nhiệm đó đúng quy định thì bạn được xem là không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trường hợp bạn hoàn toàn không có khả năng để kiêm nhiệm vị trí phòng thiết bị thì có thể từ chối kiêm nhiệm và nêu rõ lý do chính đáng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn