Giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập có được tổ chức dạy thêm, học thêm hay không?

Ngày hỏi:25/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập có được tổ chức dạy thêm, học thêm hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dạy thêm, học thêm được hiểu là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Về vấn đề này của bạn thì tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có quy định như sau:

   Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

   - Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

   - Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

   => Như vậy, theo quy định này thì giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm bạn nhé.

   Dù không được tổ chức dạy thêm, học thêm nhưng giáo viên các trường công lập vẫn được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đó không dạy chính khóa. Còn đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa thì phải được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

   Để rõ hơn về vấn đề này thì Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn khái niệm về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

   Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc tổ chức dạy thêm, học thêm của giáo viên đang giảng vạy tại các trường công lập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn