Giáo viên dạy âm nhạc tiểu học có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Ngày hỏi:11/08/2021

Tôi hiện là viên chức, giáo viên dạy âm nhạc tại trường tiểu học trong huyện. Mới đây được xếp vào giáo viên tiểu học hạng III mới. Không biết có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

   Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

   Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

   Đồng thời, tại Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

   Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

   1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.

   2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28.

   3. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.

   Theo thông tin chị cung cấp thì chị đang giữ hạng chức danh giáo viên tiểu học hạng III- Mã số V.07.03.29. Do đó, được xác định là nhà giáo nên thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn