Giáo viên dạy tại xã 135 có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi ra trường 1997 và đi dạy ở trường khó khăn thuộc xã 135 cho đến bây giờ nhưng ko được hưởng trợ cấp lần đầu vậy đúng hay sai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

   1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

   2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

   3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình này có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg.

   Đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung và chỉ được thực hiện một lần mức trợ cấp này.

   Bạn ra trường năm 1997 và đi dạy ở trường khó khăn thuộc xã 135 cho đến bây giờ thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. Nếu bạn chưa được nhận trợ cấp này thì bạn liên hệ với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý để được giải quyết khoản trợ cấp này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn