Giáo viên đủ điều kiện có được thăng 02 hạng một lần không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi đang là giáo viên hạng IV, nhưng tôi đáp ứng đủ các điều kiện của giáo viên hạng II. Cho tôi hỏi tôi có thể thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng II luôn được hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 2 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

   - Việc cử giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương.

   - Giáo viên được tham dự thi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ.

   - Giáo viên dự thi thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo viên về năng lực của giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

   - Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì giáo viên thi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao liền kề. Do đó bạn chỉ được thăng từ hạng IV lên hạng III, không được thăng hai hạng một lần.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn