Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp gì?

Ngày hỏi:30/07/2019

Tôi đang làm giáo viên trường (hạng II) mới có cuộc họp hội đồng giáo viên đầu năm học có cử tôi làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vậy cho hỏi khi tôi được cử là Tổng phụ trách này tôi được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BNV đã đưa ra các đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công
   việc và các mức phụ cấp, đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội
   Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II thì thuộc mức 3, hệ số 0.2.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo viên
  Giáo viên hợp đồng
  Chế độ cho giáo viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn