Giáo viên làm tổng phụ trách đội trường THCS hạng III dạy 10 tiết/tuần đúng quy định không?

Ngày hỏi:23/09/2019

Tôi là giáo viên một trường THCS trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, trường tôi có 4 lớp. Đầu năm học năm nay tôi được nhà trường phân công làm Tổng phụ trách đội và giảng dạy 10 tiết. Như vậy số tiết kiêm nhiệm của tôi đã đúng định mức chưa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 6 Quy định Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì:

   - Định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết.

   - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

   Cụ thể, căn cứ Tiểu mục 6 Mục II Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT thì trường THCS dưới 18 lớp ở đồng bằng, trung du; dưới 10 lớp ở miền núi là trường THCS hạng III.

   Đối chiếu thông tin của bạn, trường THCS có 4 lớp là trường THCS hạng III. Giáo viên làm tổng phụ trách đội dạy 1/2 định mức tiết dạy tức là 1/2 x 19 tiết = 9,5 tiết => Trường quy tròn thành 10 tiết là phù hợp quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn