Giáo viên mầm non công tác trước 1/1/1995 được điều chỉnh mức lương hưu

Ngày hỏi:30/08/2016

Tôi là giáo viên mầm non từ năm 1990. Tháng ngày 1/1/2016, tôi về hưu và nhận tháng lương hưu đầu tiên là gần 700.000 đồng. Xin hỏi trường hợp của tôi có được điều chỉnh lương tăng lên theo Nghị định số: 55/2016/NĐ-CP hay không? - Trương Thị Mây (ttmay***@gmail.com).

Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

 • Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số: 55/2016/NĐ-CP "Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995". Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2015.

  Theo đó tại Khoản 2, 3 Điều 2 Nghị định này quy định: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh Nghị định trên.

  Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số: 55/2016/NĐ-CP.

  Còn tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định này quy định: Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

  Khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định trên quy định: Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 1/1/2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

  Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau khi Điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần Điều chỉnh tiếp theo.

  Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu mức lương hưu của bạn sau khi điều chỉnh tăng 8% theo quy định mà thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng thêm 250.000 đồng/tháng; nếu sau khi điều chỉnh tăng 8% mà lương hưu của bạn cao hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng lên bằng 2.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

  Hoặc, sau khi điều chỉnh nếu lương hưu của bạn thấp hơn mức lương cơ sở thì lương hưu của bà được điều chỉnh bằng mức lương cơ sở hiện hành (theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP).


Nguồn:

Báo Giáo dục & Thời đại
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn