Giáo viên mầm non kiêm thủ quỹ trường có được giảm tiết dạy và hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày hỏi:24/10/2019

Tôi là giáo viên mầm non đứng lớp 5 tuổi hưởng lương 3.33 kiêm thêm công tác thủ quỹ trường học, tiền ăn bán trú, tiền trường. Vậy tôi có được miễn nhiễm tiết dạy không? Số tiết đó có quy ra số tiền hưởng được bao nhiêu, và có được hưởng phụ cấp gì không? Xin cảm ơn.

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên mầm non kiêm thủ quỹ trường có được giảm tiết dạy và hưởng phụ cấp thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị tại Tiết d Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 4, hệ số 0,1.

   => Như vậy, nếu bạn kiêm nhiệm thêm công tác thủ quỹ của cơ quan đơn vị thì sẽ được hưởng hệ số 0.1 mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở tại thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng. Do vậy bạn sẽ được hưởng 149.000 đồng/tháng.

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy, cụ thể:

   1. Giáo viên trường mầm non

   a) Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 06 giờ dạy trong một tuần (quy ra 210 giờ dạy trong một năm học);

   b) Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).
   ...

   Đồng thời theo Điều 5 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định giảm định mức tiết dạy cho giáo mầm non, cụ thể trong các trường hợp sau:

   1. Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm

   - Giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch Hội đồng trường, thư ký Hội đồng trường, bí thư Đoàn thanh niên được giảm 02 giờ dạy/tuần;

   - Giáo viên kiêm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 02 giờ dạy/tuần;

   - Giáo viên kiêm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 03 giờ dạy/tuần;

   - Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

   2. Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ: giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

   3. Quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy

   Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra giờ dạy để tính số giờ dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

   Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 01 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 01 giờ dạy.

   => Như vậy, việc bạn là giáo viên mầm non kiêm nhiệm thêm chức danh thủ quỹ không được giảm định mức tiết dạy, giờ dạy, thời gian làm thủ quỹ cũng không được quy đổi thành giờ dạy. Tuy nhiên, bạn được hưởng phụ cấp 149.000 đồng/tháng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT