Giáo viên mầm non trường tư có cần chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp không?

Ngày hỏi:16/03/2021

Em thấy có nhiều giáo viên đi đăng ký học chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp. Mà em dạy trường dân lập thì có cần đi học không ạ? Không biết quy định mới áp dụng cho đối tượng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 20/03/2021) có quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

   1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên mầm non) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập (sau đây gọi chung là trường mầm non công lập) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   3. Các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên.

   Căn cứ quy định trên, đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong đó có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp là các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cho nên, hiện chị đang dạy tại trường dân lập thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

   Tuy nhiên, các trường dân lập cũng có thể vận dụng để tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Do đó, chị nên liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hướng dẫn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn